Tel. 043-414973 Fax. 043-414974 สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เล้ว วันนี้! www.facebook.com/phoomsook
  ภูมิสุข เมืองพล

  จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 10 คน

มื่อวาน

19 คน
เดือนนี้375 คน
ปีนี้1072 คน 
ทั้งหมด 17282 คน
เริ่มเมื่อ 2016-03-19

ร้านอาหารภูมิสุขเมืองพล ศูนย์อาหาร ของฝากจากทั่วประเทศ
Tel. 043 –414973 Fax. 043 -414974
www.facebook.com/phoomsook
  Next Page (2)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]

  

หม่ำเนื้อแพ็ค 1 ชิ้น [A0001]
คุณภาพส่งออก มาตราฐาน อย. 

ราคา : 95.00 บาท


  

หม่ำหมูแพ็ค 1 ชิ้น [A0002]
คุณภาพส่งออก มาตราฐาน อย. 

ราคา : 85.00 บาท


  

หม่ำเนื้อแพ็ค 3 ชิ้น [A0003]
คุณภาพส่งออก มาตราฐาน อย. 

ราคา : 280.00 บาท


  

หม่ำหมูแพ็ค 3 ชิ้น [A0004]
คุณภาพส่งออก มาตราฐาน อย. 

ราคา : 250.00 บาท


  

ไส้กรอกอีสาน ภูมิสุข [A0005]
สะอาด ถูกหลักอนามัย 

ราคา : 170.00 บาท


  

ไส้กรอกอีสาน ปึงหงี่เชียง [A0006]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 75.00 บาท


  

ไส้กรอกอีสาน เจ้าสัว [A0007]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 75.00 บาท


  

ไส้กรอกอีสาน บ้านไผ่ [A0008]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 95.00 บาท


  

ไส้กรอกอีสาน เจ๊รัช [A0009]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 170.00 บาท


  

แหนมหมูกระดูกอ่อน ปึงหงี่เชียง [A0010]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 75.00 บาท


  

แหนมหมู(เนื้อสัน) ปึงหงี่เชียง [A0011]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 75.00 บาท


  

หมูยอบ้านไผ่ [A0012]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 60.00 บาท


  

หมูยอหนังบ้านไผ่ [A0013]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 60.00 บาท


  

หมูยอ ปึงหงี่เชียง [A0014]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 50.00 บาท


  

หมูยอ เจ้าสัว [A0015]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 55.00 บาท


  

หมูยอหนัง เจ้าสัว [A0016]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 55.00 บาท


  

หมูยอเห็ดหอม เจ้าสัว [A0017]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 55.00 บาท


  

เนื้อแดดเดียว ภูมิสุข [A0018]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 190.00 บาท


  

หมูแดดเดียว ภูมิสุข [A0019]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 180.00 บาท


  

แหนมหมูแม่ไพบูลย์ 500 กรัม [A0020]
สะอาด ถูกหลักอนามัย  

ราคา : 65.00 บาทพบจำนวน 63 รายการ

© 2016 www.phoomsookmp.com All rights reserved

.หม่ำอร่อยภาคอีสาน, หม่ำอร่อยอำเภอพล, หม่ำอร่อยขอนแก่น, หม่ำส่งทั่วประเทศ, หม่ำอำเภอพล, ศูนย์อาหารอำเภอพล, ของฝากอำเภอพล, ของฝากภาคอีสาน, หม่ำของแก่น, หม่ำอินเตอร์